Over
Van oorsprong ben ik politicoloog, daarna heb diverse management opleidingen gedaan. Met die kennis schakel ik makkelijk tussen macro en micro, tussen visie en implementatie.

Door mijn ervaring bij gemeenten, welzijn, zorg en onderwijs ben ik sterk in het verbinden van opgaves en stakeholders. Ik acteer makkelijk in verschillende rollen, van projectleider, interim manager tot procesbegeleider. Ik ben volgens mijn netwerk stevig en bescheiden, vernieuwend, analytisch en optimistisch.
Neem contact op
“Focus op ‘what’s strong’ i.p.v. ‘what’s wrong’ ”

- Cormac Russell
Visie
De Verlichting gaat uit van de eigen kracht van organisaties, van de professionals die er werken én van de mensen voor en met wie ze werken. Zoals ten tijde van De Verlichting, zo staan we ook nu aan de rand van een nieuwe tijd.

Oude systemen van hiërarchie, concurrentie en verkokering wankelen. Zelforganisatie, samenwerking en integrale benaderingen zijn voorbeelden van een nieuwe aanpak. Richting geven aan de toekomst. Samen met gemeenten, welzijn,zorg en onderwijs werken aan nieuwe oplossingen. Dat is mijn passie.
Diensten
Strategie bepalen
Strategie vorming is een continue proces omdat je als organisatie richting wilt geven in een steeds veranderende wereld. U wilt met uw organisatie een helder en gedragen strategisch plan ontwikkelen dat focus geeft..

- Uw visie en missie actualiseren
- Werken vanuit de bedoeling (het waarom)
- Uw organisatie en uw netwerk betrekken
- Strategisch beleid tot uitvoering brengen in uw organisatie
Geld binnen halen
Bezuinigen dreigen. U wilt uw afhankelijkheid van uw subsidie verstrekker of van enkele grote afnemers beperken. Een businessmodel beschrijft hoe uw organisatie waarde creëert, levert en behoudt.

- Het business model Canvas, een wereldwijd getest concept
- 9 bouwstenen, inclusief financiële uitwerking
- Gericht op efficiency, klantwaarde en het verdienmodel
Samenwerken
U vindt samenwerken noodzaak. U ervaart dat samenwerken niet vanzelf gaat. U wilt uw alliantie(s) met andere organisatie(s) versterken. Met uw plannen voor een samenwerkingsverband aan de slag. Of u wilt investeren in een goede samenwerking met uw gemeente(s).

- Samenwerking onderdeel maken van uw strategisch beleid
- Samenwerking inbedden in uw organisatie
- Weten wat de toegevoegde waarde is van uw organisatie is in de allianties die u aangaat
- De samenwerking coachen
Transformeren
U wilt niet alleen iets veranderen in het sociaal domein. U wilt écht transformeren. Werken aan een vitale samenleving. Waar mensen met plezier samenleven, aandacht hebben voor elkaar, verantwoordelijkheid nemen. U droomt misschien van burgerbegrotingen, van burgers als opdrachtgever, die in harmonie samenwerken met professionals. U staat nu met uw voeten in de klei. Hoe komt u tot transformeren? Waar te beginnen? Hoe kunt u enerzijds experimenteren en leren en anderzijds verantwoorden en risico's beheersen?

Lees mijn publicaties over Transitie Management en over Monitoring. Daar leest u over mijn ideeën en een mogelijke aanpak. Op steeds meer plaatsen begeleid ik samenwerkingsverbanden bij deze transformatie.

- Breng de koplopers in uw werkgebied bij elkaar
- Wat is uw gedeelde gekantelde toekomstbeeld?
- Welke initiatieven dragen bij aan realisatie van dit toekomstbeeld?
- Onderscheid de rollen van projectleider en monitor
Ondernemen
U wilt van idee, ambitie of visie naar concretisering, van denken naar doen. Bij die beweging kunt u ondersteuning gebruiken.  Ondernemend aan de slag. De plannen inbedden in uw organisatie.

De Verlichting werkt samen met de Impuls Groep (www.impulsgroep.com). Daardoor is er de mogelijkheid uw vraag of casus voor te leggen aan een groep ondernemers, die u ondernemende impulsen geven.

De Verlichting adviseert o.a. over:
- Context, visie en missie, bedoeling
- Personeel, organisatie, netwerk, stakeholdersmanagement en communicatie
- Begroting, verdienmodellen en cash flow planning.
Coachen
Op dit moment coach ik drie organisaties. Samen kijken we bij de start wat de gewenste veranderingen en de focus van die veranderingen is. Vervolgens volg ik de ontwikkelingen. Waar gewenst of nodig. Ik initieer geen extra overleg maar ben er regelmatig, sluit aan bij overleg van medewerkers, teams, management, bestuurder. Deze coaching on the job wordt als hulp ervaren bij het houden van focus, het doorzetten van ambities, juist als de werkelijkheid weerbarstig is. Als coach verbind ik uitvoering en management, frontlijn en back-office.

Iedereen is erg positief, ervaart het als luxe die eigenlijk iedere organisatie zichzelf zou moeten gunnen. Afspraken zijn flexibel in te vullen. Twee organisaties, die voor grote veranderingen staan, coach ik gemiddeld 1 dag per week, gedurende 1,5 jaar. Met een andere organisatie sprak ik een urenbudget af waarop ze een beroep doen wanneer gewenst. Openheid en vertrouwen zijn vanzelfsprekende wederzijdse randvoorwaarden.
Ontvang de maandelijkse nieuwsbrief
Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief van de verlichting. Vul hieronder uw gegevens in. Als u alle nieuwsbrieven wilt terugezen, klik dan hier.

Geef toestemming voor contact via:

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.

Wij gebruiken Mailchimp als ons marketing automation platform. Door hieronder op 'Aanmelden' te klikken gaat u er mee akkoord dat uw gegevens aan Mailchimp worden overgedragen voor verwerking. Lees hier meer over Mailchimp's privacy werkwijze.

Contactinformatie
Lankforst 23-31, 6538 GL Nijmegen
(06) 41 71 99 02
a.keita@deverlichtingadvies.nl
“Maak zelf een plan, of word onderdeel van andermans plan”
Dromen & waarmaken
De foto's op deze website zijn gemaakt bij J72. Dat is een werkplaats in hartje Nijmegen voor ondernemende mensen die willen dromen en waarmaken: samen doe-het-zelven, sociaal ondernemen, je droom waarmaken en de stad of de wereld nog mooier maken. Het initiatief draag ik een warm hart toe.
Ik zoek
... gedreven leiders van maatschappelijke organisaties die, samen meet mij, dromen waar willen maken.
Geluk
Mensen zijn gelukkig als ze kunnen doen waar ze goed in zijn en ze hiervoor gewaardeerd worden. Autonomie, competentie en verbondenheid zijn ingrediënten voor geluk (Deci & Ryan).
Durf te vragen
Vraag mij hoe je, als gedreven leider van een maatschappelijke organisatie, richting kunt geven aan de toekomst. Ik denk graag met je mee.
“Als je geen deel bent van de oplossing,ben je deel van het probleem”
Samenwerkingspartners
Sinds enige tijd ben ik aangesloten bij de Impulsgroep in Oss. Misschien heb je er wel eens wat van gehoord. Het is een groep ondernemers, die impulsen geeft aan mensen met een interessant of uitdagend vraagstuk. De Impulsgroep is divers samengesteld: denkers, doeners, creatieve mensen, een mooie mix om tot verrassende inzichten te komen. Het maakt ons en de vraagsteller sterker en vindingrijker. Je komt er vandaan met een andere ‘kijk op de zaak’, een verfrissende invalshoek of een onverwachtse ontknoping.
Impulsgroep komt graag in contact met ondernemende mensen die hen willen trakteren op een interessant of uitdagend vraagstuk. De slogan is: een impuls aan een ander, geeft energie aan jezelf! Laat me weten of je een keer te gast wilt zijn.
Lidy Noorman is de drijvende kracht achter Makuya. Ze werkt aan de transformatie naar een duurzame, sterke en eerlijke samenleving waarbij jij en ik even welkom zijn! Vanuit die missie verbindt ze bijvoorbeeld de burgerinitiatieven in Twente  via de coöperatie de Twentse Noabers. Ze is een held in niet overnemen, wel goede vragen stellen, versterken en denken vanuit de inwoner en het gewone leven.
Overbuur is het bureau van Anja Maas. Ik ken haar via de studie Transitie Management. We reisden samen van Nijmegen naar de Erasmus in Rotterdam. Anja is gefascineerd door de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving. Haar ervaring als oud opbouwwerker combineert ze met ondernemerschap en een voortvarende aanpak, waar altijd de mens centraal staat. Van haar leer ik veel over het echt betrekken van burgers.Samen delen we de passie voor Transitie Management.
Met Etuconsult en het Steunpunt Brede Scholen werk ik regelmatig samen aan huisvestings- en organisatie vraagstukken in het onderwijs. Etuconsult is goed in de inhoudelijke ontwikkeling van brede scholen en integrale kindcentra (IKC’s), van visie naar teamontwikkeling en naar concretisering van de samenwerking. Hierbij zetten zij het kind centraal, dat spreekt me aan.
Ik ben goed op het snijvlak van strategie, organisatie en huisvesting. Ik ben vaak betrokken in de haalbaarheidsfase van een project, bij het afspreken van kaders voor een project, zaken kwantificeren en uitwerken in scenario's of bij beheer en exploitatie vraagstukken. Hierdoor maak ik de verbinding tussen visie en de meer zakelijke kant.
Job van Velsen en Carolien van de Velden zijn de mensen met wie ik het meest samenwerk.
Met Rob werkte ik voor het eerst samen in Breda, ik als interim hoofd onderwijs en welzijn en later als procesbegeleider van het integraal huisvestingsplan PO en van de ontwikkeling van vijf brede scholen. Hij als adviseur onderwijshuisvesting. Hij kent de onderwijswetgeving en verordening uit het hoofd en is een ware rekenmeester. Met hem werk ik op dit moment aan het integraal huisvestingsplan in Weesp.